עו"ד עובדים זרים

עורך דין לענייני עבודה – למיצוי זכויות העובדים הזרים

דיני העבודה בישראל נועדו להעניק הגנה על כלל העובדים, לרבות את של העובדים הזרים. כאשר מעסיק מפר את אחת מהזכויות המעוגנות בחוק, נחשב הדבר כעבירה על החוק. נפרט להלן מהן הזכויות אשר מגיעות לעובד הזר בישראל. במדינות רבות במערב מספקים אישורי עבודה למספר מוגבל של עובדים זרים. זאת על מנת להשלים את כוח העבודה הנדרש. בדרך כלל מדובר באשרות עבודה זמניות כמו גם למספר מוגבל של עובדים. גם בישראל מועסקים מאות אלפי עובדים. דיני העבודה מחייבים את המעסיקים בהטבות ובזכויות שונות המגיעות לעובדים הזרים.

חובותיו של המעסיק:

על פי דיני העבודה בישראל חייב כל ישראלי אשר מעסיק עובד זר בתחומים כמו- סיעוד, חקלאות, בנייה, ניקיון ועוד – למלא אחר הדרישות הבאות:

  • היתר עבודה – המעסיק חייב להחזיק בהיתר העסקת עובד זר זאת מצד הממונה על יחידת הסמך מטעם משרד התמ"ת.
  • אשרת עבודה – המעסיק חייב לספק אשרת עבודה לעובד הזר. זאת על ידי פנייה למשרד הפנים.
  • אישור רפואי – המעסיק צריך להציג אישור רפואי מטעם מוסד רפואי מהמדינה של העובד הזר ובתנאי שהוא יהיה מוכר על ידי משרד הבריאות. אישור זה אמור לאשר כי העובד עבר את כל הבדיקות הנחוצות ונמצא שהוא אינו נשא אן חולה במחלות כמו צהבת, איידס ועוד.

סל הזכויות של העובדים הזרים:

העובדים הזרים זכאים לכמה וכמה זכויות:

  • דמי חופשה – העובדים הזרים זכאים לתשעה ימי חופשה/מחלה/חג בשנה.
  • חוזה עבודה – על המעסיק לדאוג לחוזה עבודה רשמי הכתוב בשפתו של העובד הזר והוא מפרט את כל תנאי העסקתו. זה כולל את תיאור התפקיד, זהות המעסיק, פירוט של תנאי השכר, הקף שעות העבודה, ציון ימי מנוחה, פירוט על ניכויי השכר, ביטוח רפואי, מגורים ועוד.
  • ביטוח רפואי – המעסיק מחויב בתשלום דמי הביטוח הרפואי של העובד הזר.
  • מגורים הולמים – המעסיק חייב לספק תנאי מגורים הולמים לעובד הזר למשך כל תקופת ההעסקה שלו ועד לשבעה ימים עם סיום תקופת העסקתו.
  • פיצויי פיטורין – גם לאחר שהעובד סיים את תפקידו או פוטר ממנו הוא זכאי על פי דיני העבודה בישראל להודעה מוקדמת על כך ולפיצויי פיטורין.

החוק הישראלי מבדיל אמנם בין מעמדו של העובד הזר למעמד של האזרח הישראלי. אך בתחום דיני העבודה ישנן הזכויות אשר בהן העובד הזר אינו נחות מהעובד הישראלי.
עובד זר שמעסיקו הפר את זכויותיו הבסיסיות יכול לפנות אל עו"ד עובדים זרים כדי שיזכה לכל ההטבות המגיעות לו על פי חוק.

 

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן